Đệm Crown cao 30 cm
 Đệm lò xo Organic 20cm
 Đệm lò xo Organic 25cm
 Đệm lò xo Organic 38cm