DEA AFFRESCO Cotton

50.800.000  25.400.000 

Xuất phát từ tên gọi “a fresco” – một bức bích họa, bộ ga Affresco chính là một tác phẩm nghệ thuật mà Dea muốn đem đến phòng ngủ của bạn.

Thanh toán được đảm bảo với

DEA AFFRESCO Cotton
50.800.000  25.400.000  ĐẶT HÀNG
icon-zalo